Mẫu D01-TS là mẫu văn bản kê khai thông tin được ban hành kèm theo Quyết định số 505/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam. Tờ khai D01-TS tạo điều kiện thuận lợi cho việc thống kê, tổng hợp hồ sơ, biểu mẫu, tài liệu theo yêu cầu của đơn vị và người lao động khi cần giải quyết các vấn đề liên quan đến BHXH.

Bảng kê mẫu D01-TS theo Quyết định 505 mới nhất 2022
Bảng kê mẫu D01-TS theo Quyết định 505 mới nhất 2022

Mẫu D01-TS theo quyết định 505/QĐ-BHXH

Hầu hết các đơn vị sẽ củng cố hồ sơ, tài liệu của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, bệnh nghề nghiệp. Theo Quyết định 505/QĐ-BHXH mới nhất, mọi thứ sẽ được kê khai là D01-TS. Chia sẻ với các bạn mẫu D01-TS theo Quyết định 505/QĐ-BHXH mới hơn mẫu D01-TS theo Quyết định 595/QĐ-BHXH.

Mục đích chính khi sử dụng mẫu D01-TS là tổng hợp thông tin đơn vị và đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; (BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN) Danh sách bảo hiểm, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (Mẫu D02-LT) hoặc Tờ khai đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội , BHYT (Mẫu TK1-TS).

Mẫu D01-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 505/QĐ-BHXH ngày 27/03/2020 của BHXH Việt Nam)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

BẢNG KÊ THÔNG TIN

(1):  ……………………………………………………………………………………………………………

(Kèm theo(2) …………………………………………………………………………………………………… )

TT Họ và tên Mã số BHXH Tên, loại văn bản Số hiệu văn bản Ngày ban hành Ngày văn bản có hiệu lực Cơ quan ban hành văn bản Trích yếu văn bản Trích lược nội dung cần thẩm định
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
……………
……………
……………
……………
……………

Đơn vị cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về kiểm tra, đối chiếu, lập bảng kê và lưu trữ hồ sơ của người lao động./.

 

Ngày ……. tháng …… năm ………..
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Cách điền mẫu D01-TS theo quyết định 505 mới nhất 2022

Dưới đây là hướng dẫn điền mẫu D01 TS mới nhất hiện nay. Bạn có thể tham khảo cách điền nhé!

Cách điền thông tin vào cột ngang

 • Nội dung tờ khai thông tin bao gồm: Đề nghị đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN trên cơ sở hồ sơ …
 • Ghi danh sách đính kèm như: Đính kèm danh sách theo mẫu D02-TS hoặc đính kèm Tờ khai tham gia BHYT, BHXH theo mẫu TK1-TS.

Cách ghi thông tin vào từng cột

 • Cột 1: phải đánh số thứ tự từ 1 đến hết.
 • Cột 2: điền thông tin người tham gia BHXH cần điều chỉnh.
 • Cột 3: Ghi đúng mã số BHXH của người lao động tham gia BHXH.
 • Cột 4: Ghi loại văn bản quy phạm pháp luật làm căn cứ.
 • Cột 5: Ghi tên tệp số quy định.
 • Cột 6: thông tin về thời điểm ban hành văn bản.
 • Cột 7: Thời điểm văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực.
 • Cột 8: Văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan có thẩm quyền ban hành.
 • Cột 9: Nội dung các hồ sơ như tuyển dụng, bổ nhiệm, nâng lương.
 • Cột 10: Trích thông tin căn cứ pháp lý trong tài liệu đã trích dẫn làm căn cứ truy thu, điều chỉnh để cơ quan có thẩm quyền thẩm định hồ sơ.

Tải mẫu mẫu D01-TS mới nhất 2022

Để tải mẫu D01-TS mới nhất 2022 bản Word và Excel, bạn có thể nhấn vào nút Download dưới đây nhé!

download

Trên đây là mẫu D01-TS theo Quyết định 505 mới nhất 2022. Bạn có thể tải về sử dụng nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *