Hướng dẫn mẫu biên bản thu hồi hóa đơn 2022 mới nhất theo Điều 20 Thông tư số 39/2014 / TT-BTC trong bài viết dưới đây. Việc lập hóa đơn và sai sót về hóa đơn là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, nhiều bạn kế toán vẫn muốn biết biên bản hủy hóa đơn, mẫu biên bản thu hồi hóa đơn GTGT mới nhất năm 2022 sử dụng vào thời điểm nào?

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn mới nhất 2022 theo thông tư 39
Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn mới nhất 2022 theo thông tư 39

Khi nào phải lập biên bản thu hồi hóa đơn?

Theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 39/2014 / TT-BTC, biên bản thu hồi sẽ phải lập với các trường hợp:

Trường hợp đã lập và giao hóa đơn cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, dịch vụ hoặc đã lập hóa đơn và giao cho người mua mà người mua và người bán chưa kê khai, nộp thuế và nếu có sai sót thì nó phải được hủy bỏ, và người mua phải hủy bỏ. Người mua và người bán lưu giữ hồ sơ truy xuất các bản sao của các số hóa đơn không chính xác.

Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện lý do thu hồi hóa đơn. Người bán truy cập liên kết, giữ lại số hóa đơn bị sai và phát hành lại hóa đơn mới theo yêu cầu.Trường hợp đã lập và giao hóa đơn cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, dịch vụ hoặc đã lập hóa đơn và giao cho người mua mà người mua và người bán chưa kê khai, nộp thuế và nếu có sai sót thì nó phải được hủy bỏ, và người mua phải hủy bỏ. Người mua và người bán lưu giữ hồ sơ truy xuất các bản sao của các số hóa đơn không chính xác.

Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện lý do thu hồi hóa đơn. Người bán truy cập liên kết, giữ lại số hóa đơn bị sai và phát hành lại hóa đơn mới theo yêu cầu.Hóa đơn đã xuất và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người mua và người bán đã kê khai nộp thuế, nếu phát hiện sai sót thì không lập biên bản thu hồi hóa đơn. Lúc này, bên mua và bên bán phải lập biên bản hoặc có văn bản thỏa thuận ghi rõ lỗi, bên bán xuất hóa đơn để sửa lỗi.

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn mới nhất 2022

Mẫu biên bản kế toán năm 2020 mới nhất áp dụng tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014 / TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—oOo—

BIÊN BẢN THU HỒI HOÁ ĐƠN  ĐÃ LẬP

Số 0111/BBTHHĐ

Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

Căn cứ Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/20140 của chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP

Hôm nay, ngày …………./2022, đại diện hai bên gồm có:

BÊN A:

Địa chỉ:

Điện thoại: MST:

Do Ông (Bà): Chức vụ:

BÊN B:

Địa chỉ:

Điện thoại: MST:

Do Ông (Bà): Chức vụ:

Hai bên,thống nhất lập biên thu hồi (Liên 2) hóa đơn 01GTKT3/001 đã lập, có ký hiệu: AA/14P số ngày để xóa bỏ theo qui định, và sẽ xuất thay thế bằng hóa đơn số 01GTKT3/001, ký hiệu: AA/14P số ngày

Lý do thu hồi:

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.

Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                    ĐẠI DIỆN BÊN B

Hướng dẫn cách điền mẫu biên bản thu hồi hóa đơn

Dưới đây là những lưu ý khi bạn viết biên bản thu hồi hóa đơn theo Điều 20 Thông tư số 39/2014 / TT-BTC.

Loại hoá đơn Mẫu số
1- Hoá đơn giá trị gia tăng. 01GTKT
2- Hoá đơn bán hàng. 02GTTT
3- Hóa đơn bán hàng (dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan). 07KPTQ
4- Các chứng từ được quản lý như hóa đơn gồm:
+ Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ; 03XKNB
+ Phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý. 04HGD
  • Ký hiệu hóa đơn: Ký hiệu hoá đơn có 06 ký tự đối với hoá đơn của các tổ chức, cá nhân tự in và đặt in và 8 ký tự đối với hoá đơn do Cục Thuế phát hành.
  • Số hóa đơn
  • Ngày lập của hóa đơn: Ngày trên biên bản và ngày trên hóa đơn mới phải cùng ngày.
  • Lý do thu hồi

Tải mẫu biên bản thu hồi hóa đơn mới nhất 2022

Tải mẫu biên bản thu hồi hóa đơn mới nhất 2022 bạn hãy nhấn vào nút Download để tải mẫu về và sử dụng nhé!

Tải mẫu biên bản thu hồi hóa đơn mới nhất 2022
Tải mẫu biên bản thu hồi hóa đơn mới nhất 2022

Khi nào lập biên bản thu hồi hóa đơn?

Theo quy định của người mua và người bán, nơi đã lập và giao hóa đơn cho người mua phải lập hồ sơ thu hồi số hóa đơn đã lập sai. Đặc biệt:

  • Nếu đã lập hóa đơn, người bán đã giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
  • Hóa đơn đã lập và giao cho cả người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế
  • Nếu đã lập hóa đơn, người bán đã giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì người bán và người mua đã kê khai thuế.

Lưu ý: Trường hợp người bán đã lập hóa đơn nhưng chưa giao cho người mua, nếu phát hiện đã lập hóa đơn thì người bán cần gạch bỏ liên và lưu số hóa đơn.

Trên đây là mẫu biên bản thu hồi hóa đơn mới nhất 2022 theo Điều 20 Thông tư số 39/2014 / TT-BTC. Bạn tham khảo và tải về sử dụng nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *